Skip navigation

Teszt „A” Kommunikáció

1. Feladat

Az ENSZ „A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény” fogalmaz-e meg iránymutatást a kommunikációt illetően a hivatalos ügyintésekre nézve?

2. Feladat

Egészítse ki a mondatot!

Gudrun ábrájában a csoport azon AKK jeleket jelöli, melyeket minden ember napi szinten használ

Enable JavaScript

3. Feladat

Sorolja fel Fröchlich/Haupt ábráján szereplő területeket!

,

,

,

,

,

,

Enable JavaScript

4. Feladat

Fröchlich/Haupt ábrája alapján mely terület sérülése NEM érinti a kommunikáció fejlődését?

5. Feladat

Kérdés

Hány százalékban hordozza az információkat a nonverbális csatorna a kommunikáció során? Válassza ki a helyes megoldást!

Válaszok

Visszajelzés

6. Feladat

Kérdés

Fejezze be a mondatot! Jakobson kommunikációs modellje 

Válaszok

a) a telekommunikációs elméletekhez tartozik.

b) a tömegkommunikációs elméletekhez tartozik.

c) a társadalmi kommunikációs elméletekhez tartozik.

Visszajelzés

7. Feladat

Kérdés

Fejezze be a mondatot! A csecsemők képesek a hangok

Válaszok

a) a beszédhangok észlelésére.

b) a beszédfejlődési program aktivizálására.

Visszajelzés

8. Feladat

Kérdés

Az agyféltekék ideg-összeköttetéseinek átvágása milyen hatást gyakorol a nyelvi funkciókra? Válassza ki! Több jó megoldás is van!

Válaszok

a) Amennyiben az információk feldolgozása a jobb agyféltekében történt meg, az érintettek nem voltak képesek szóban megfogalmazni a tapasztaltakat.

b) A bal féltekébe érkező információk esetén a feldolgozás a megszokottak szerint történt.

c) A jobb féltekében feldolgozandó ismeretek leírását a személyek egyik kézzel sem tudták megtenni.

Visszajelzés

9. Feladat

Egészítse ki a mondatot!

A társadalmasodás, az egyén beilleszkedési folyamata a társadalomba. Másrészt a életben való hatékony részvételhez szükséges és normák elsajátítását jelenti.

Enable JavaScript

10. Feladat

Kérdés

Mi jellemző a nyelvi szocializációra? Válassza ki! Több válasz is jó!

Válaszok

a) kultúrától független

b) interaktív folyamat

c) elsődleges színtere a család

Visszajelzés

11. Feladat

Kérdés

Mely nyelvelsajátítási elmélethez köthető az utánzásos-, valamint a klasszikus és operáns kondícionálás által megvalósuló tanulás?

Válaszok

a) nativista megközelítés

b) tanuláselméleti magyarázat

c) interakcionista megközelítés

Visszajelzés

12. Feladat

Kérdés

Mikorra tehető a preverbális szakasz a nyelvelsajátítás folyamatában?

Válaszok

a) csecsemőkor

b) magzati kor

c) kisgyermekkor

Visszajelzés

13. Feladat

Radványi nyolc területet említ, melyek eltérést mutatnak, melyek értelmileg akadályozott személyek esetén a beszédfejlődés során eltérést mutatnak!Nevezzen meg legalább négy területet!

14. Feladat

Kérdés

Milyen beszédhibák jellemzőek értelmi fogyatékos személyekre? Válassza ki a megfelelő állítást!

Válaszok

a) Az értelmi fogyatékos személyek beszédkórképe homogén.

b) Az értelmi fogyatékos személyek beszédfejlődése időben nem tér el ép társaikétól.

c) Nincs olyan beszédzavar, ami nem fordul elő értelmi akadályozottság esetén.

Visszajelzés

15. Feladat

Kérdés

Mi NEM jellemző a Down-szindrómás gyermekekre? Válassza ki!

Válaszok

a) Hallássérülés nem fordul elő gyakran Down-szindróma esetén.

b) Sírásuk kevésbé változatos.

c) Az auditív, verbális és absztrakt megismerési utak fejletlenebbek esetükben.

Visszajelzés

16. Feladat

Egészítse ki a mondatot!

A Williams-szindrómás gyermekek korai beszédfejlődésére jellemző, a késés mértéke akár is lehet.

Enable JavaScript

17. Feladat

Kérdés

Mi a Peabody? Válassza ki!

Válaszok

a) passzív szókincsvizsgálat

b) aktív szókincsvizsgálat

c) szociális készségek vizsgálata

Visszajelzés

18. Feladat

Kérdés

Mi a PAC?

Válaszok

a) értelmi fogyatékos személyek beszédfejlődésének mérésére szolgáló módszer

b) értelmi fogyatékos személyek szociális és személyiségfejlődésének mérésére szolgáló módszer

c) értelmi fogyatékos személyek kognitív képességeinek mérésére szolgáló módszer

Visszajelzés

19. Feladat

Kérdés

Mi NEM alapelve a logopédiai terápiának értelmi fogyatékos gyermekek esetén?

Válaszok

a) kis lépések elve

b) komplex fejlesztés

c) hosszú előkészítés

d) csoportos terápia

Visszajelzés

20. Feladat

Egészítse ki a mondatot!

Felépítését tekintve minden anyanyelvi foglalkozás az óvodában. A bevezető rész tevékenységei közé a saját és társak és jelének gyakorlása, az aktuális hiányzók azonosítása, valamint az artikulációfejlesztés tartozik, utóbbinak a beszédszervek ügyesítése, erősítése a célja.

Enable JavaScript