Skip navigation

1.1. Problémafelvetés

A kommunikáció biológiailag determinált közvetítő csatornák, meghatározott kódlehetőségek segítségével jön létre. A nyelvelsajátítás rendkívül összetett folyamatában nagy jelentősége van a biológiai előfeltételeknek, a nyelvi szocializációnak, a környezeti mintának, a kognitív funkciók kialakulásának, fejlődésének valamint az általános nyelvtanulási mechanizmusoknak.

Az értelmileg akadályozott gyermekek nyelvfejlődése eltér a normál fejlődésmenettől, melynek oka elsősorban az értelmi károsodás. A beszéd elvont jelrendszer, mely magas szintű gondolkodási műveleteket, diszkriminációs teljesítményeket igényel. (azonosítás, osztályozás, általánosítás, nyelvi szimbólumok, szerialitás). Az értelmileg akadályozott személyek sajátosságait 8 nagyobb területre csoportosíthatjuk (Radványi 2005): lelassult fejlődés, gyenge kommunikációs szándék, beszéd észlelés- és megértés zavara, hangok képzési torzítása, tartalmi kifejezés szegényessége, szűkös szókincs, diszgrammatizmus, megrekedés alacsony közlési formáknál. Speck szerint (Radványi 2005) minden létező beszédzavar megtalálható náluk is, mely kiterjed a beszéd grammatikai, lexikai szerveződésre és az artikulációs összetevőkre egyaránt. Az értelmileg akadályozott személyeknek nehezített a kommunikációja és a velük való kommunikáció is. Nehezített a beszédmegértésük és a visszacsatolási képességük.

Az érzelmek, gondolatok, kívánságok kifejezése, vagyis a kommunikáció emberi szükséglet, a közösségben, társadalomban élés, az emberi létezés feltétele, ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a nem beszélő értelmileg akadályozott személyek részére is biztosítani tudjuk az önkifejezést. Az AAK eszközök ismerete, használata elengedhetetlenül szükséges a kommunikáció fejlesztése során. Egyik legfőbb teendőnk a fejlesztés során a megfelelő kommunikációs csatorna, eszköz megtalálása, kiépítése a sérült személy irányába. Valamint egy komplex, minden területre kiterjedő átgondolt, aprólékos, kis lépésekre lebontott, a sajátos szükségleteket szem előtt tartó fejlesztés megvalósítása.