Skip navigation

11. A beszéd fejlesztésének sajátosságai, lehetőségei értelmileg akadályozott gyermekeknél

Az értelmileg akadályozott személyek nevelése, oktatása során figyelembe kell vennünk, hogy folyamatos irányításra van szükségük. A tanulási tempójuk lassúbb, motiváltságuk gyengébb, mint az ép társaiké. A kognitív folyamatok csökkent működésének köszönhetően (a rigiditás, a bevésés, felidézés, az absztrahálás nehezítettsége) lényegesen hosszabb fejlesztési időre van szükségük, valamint a verbális közlésekkel ellentétben sokkal fogékonyabbak a cselekvésbe, közvetlen tapasztalatszerzésbe ágyazott ismeretbefogadásra. Mindezek mellett nagy hangsúlyt kell fordítani az egyéni képességek figyelembe vételével az egyéni megsegítésre, differenciálásra, a gyakori ismétlésekre és a kis lépésekben történő feldolgozásra.

Az értelmi fogyatékos személyek beszédhibáinak kezelésekor az eredményesség érdekében nagyon fontos az egyéni vagy kis létszámú csoportban folytatott fejlesztés. A rendszeresség szintén elengedhetetlen. Kiemelt szerepe van a lazító gyakorlatoknak, többek között a nyelv, állkapocs és ajak gyakorlatoknak. Az auditív diszkriminációs képesség fejlesztése is hangsúlyos kell, hogy legyen. A fejlesztés akkor lesz igazán eredményes, hogyha az egész oktató-nevelő munkába ágyazottan történik (Mérei, 1995).

A kommunikációfejlesztés tehát be kell, hogy épüljön a napi rutinba (etetés, pelenkázás, ringatás stb.). Kiemelten fontos a mikroaktivitások, mikrovisszhangok észrevétele, megerősítése, a kommunikációs szándék, kontaktusfelvétel- és fenntartás erősítése a beszédindíték élmény- és cselekményvonatkozásai által. A szituációba ágyazott, folyamatosan kommentált eseményekkel a beszédértés segítése.

Feladat

Ajánlott alternatív terápia Down szindrómás személyeknek: http://www.trening-fejlesztes.hu/index.html

Miben segíthet a Down szindrómás gyerekeknek a Tomatis tréning?