Skip navigation

9.3. Az AAK meghatározása

Az AAK definícióját tekintve a meghatározások igen tág téren belül mozognak. Hazánkban általánosan elfogadott definíció elsősorban a hangzó beszéd pótlását helyezi a középpontba.

 "Augmentatív kommunikáció: az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek csoportja" (Kálmán, 1997, 122.).

Az augmentatív és alternatív kommunikáció a kommunikációs tudományok egyik legfiatalabb képviselője (Erdélyi, 2008). A tudományterület kezdetei az Amerikai Egyesült államokban a múlt század 50-es éveire tehetőek, Magyarországon a 80-as évek elején, a Bliss-nyelv adaptálásával jelent meg.

Feladat

Olvassa el Erdélyi Andrea 2008-as publikációját (lásd irodalomjegyzék, GyoSze 2008)! Az AAK felsorolt meghatározásai között milyen tartalmi különbségek figyelhetőek meg? Találunk-e azonos gondolatokat is az egyes meghatározások között? Ön mely meghatározást preferálja és miért?