Skip navigation

12. Értelmileg akadályozott gyerekek logopédiai fejlesztésének alapelemei

Számos szerző kiemeli, hogy az értelmi akadályozottság igen gyakran együtt jár a nyelv elsajátításának problémáival (Adam, 1996). Speck (1981) in Radványi (2005) szerint 48%-ban a beszéd általános elmaradásáról van szó, ami jelentkezhet a beszédmegértés vagy a kifejező beszéd területén, vagy gyakran mindkettőben.

Az okok között gyakran említik (Radványi, 2005) az alacsony intelligenciát, a hallászavart - az állandó hurutos megbetegedésekre való hajlam miatt - a beszédszervek rendellenességeit, azok organikus eltéréseit, a szenzomotórium fejletlenségét, általános apátiát, megfelelő minőségű és mennyiségű ingerek hiányát, a gyakori rossz családi hátteret vagy túl féltő nevelést.

A logopédia fejlesztés szempontjából még nagyon fontos figyelembe vennünk, hogy az értelmileg akadályozott gyermekeknél a hangok torzulásánál igen nagy szerepet játszik a myofunkcionális zavar, mely a hangképzésben részt vevő izmok renyheségén, alul működésén kívül jelentkezik a nyelés nehezítettségében is.

Az értelmileg akadályozott gyerekek beszédében megjelenő sajátosságokat Radványi (2005) a következő 8 nagyobb területre csoportosította:

  • lelassult fejlődés
  • gyenge kommunikációs szándék
  • beszédészlelés és beszédmegértés zavara
  • hangok képzési torzítása
  • a tartalmi kifejezés szegénysége
  • szűkös szókincs
  • diszgrammatizmus
  • megrekedés alacsony közlési formáknál

(Radványi, 2005. 31.o.)