Skip navigation

1.Bevezetés, a tanegység célja

Célok

A tananyag célja, olyan átfogó ismeretet nyújtani a hallgatók számára a tipikus beszédfejlődés bemutatásán keresztül az értelmileg akadályozott gyermekek beszédének sajátosságain át, a fejlesztés gyakorlati megvalósításáig, mely nélkülözhetetlen az értelmi sérült gyermekek kommunikációjának megértése, segítése, fejlesztése során. Konkrét példákon keresztül segíti a tervezést, ötleteket ad a beszédindítás, beszédfejlesztés életkoronkénti megvalósításához.