Skip navigation

11.6. Irodalom

Olvasnivaló

23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 4. melléklete. Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára.

32/2012 (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 

A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.

Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma. Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola. (2013).

Domokos Ágnes, Gáspár Ágota, Kövics Ágnes, Rosta Katalin és Wagner Pálné (2006): Értelmileg akadályozott gyermekek óvodai fejlesztése. In: Rosta Katalin (szerk.): Add a kezed! A mentális fejlődés segítése sajátos nevelési igényű gyermekeknél. Logopédia Kiadó, Budapest.

Hatos Gyula (1984, szerk.): A foglalkoztató iskolai nevelés időszerű kérdései. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest.

Hatos Gyula (1985, szerk.): Beszédfejlesztés és környezetismeret tanítása a foglalkoztató iskolában. I. rész Alsó szakasz. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest.

Hatos Gyula (1986, szerk.): Beszédfejlesztés és környezetismeret tanítása a foglalkoztató iskolában. II. rész Középső szakasz. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest.

Helyi tanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szakiskolai Helyi Tanterve 2014.

Kotschy Beáta (1998): Az iskolai oktatómunka tervezése. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Mérei Ferencné (1995): Az értelmi fogyatékosok beszédhibái. In: Tanulmányok a logopédia köréből. Tankönyvkiadó, Budapest. 194-209.

Radványi Katalin (2005): A kommunikáció és a beszéd fejlesztése az értelmileg akadályozott gyermekeknél. In: Varga Imre (szerk.): Speciális didaktika. APC Stúdió, Szeged.

Veszprémi László (2005): Didaktika áttekintő alap a felsőoktatás és a pedagógus-továbbképzés számára. APC Stúdió, Gyula.