Skip navigation

9.6.1.1. Módszertani gondolatok a gesztusnyelvhez

A gesztusnyelv alkalmazásának feltételei vannak, ezeket több csoportba sorolhatjuk, attól függően, hogy mely a kommunikációban részvevő személyt érintő feltételekről beszélünk (Erdélyi, 2005, Mühl, 1996).

A fogyatékos személlyel szemben támasztott feltételek:

Természetesen a testi mobilitás mértéke lehetővé kell tegye a gesztusjelek kivitelezését. Képesnek kell lennie a kommunikációs társ elfogadására és szem- illetve adott esetben a testi kontaktust fel kell tudnia venni. Jelen kell legyen adott tárgyak, helyzetek vagy események utáni érdeklődés, mely a kommunikációs fejlesztés kiindulási pontját jelenthetik. Mindemellett képesnek kell lennie a konkrét tárgy, illetve esemény és a gesztusjel összekapcsolására.

A szakemberek, szülők, a kommunikálni kívánó környezettel szembeni követelmények:

A gesztusnyelvvel való kommunikációhoz elengedhetetlen a fogyatékos személyhez való odafordulás mind fizikai mind érzelmi szempontból. A gesztusjelek a célszemély látóterén belül kell megjelenjenek, valamint lefolyásuk tempója nem lehet túl gyors, időt kell adni a megértéshez, természetesen a kivitelezést tekintve a gesztusjel jól felismerhető legyen, a kivitelezés amennyire lehet pontos legyen. A sikeres kommunikáció érdekében a szakembereknek ismerniük kell a fogyatékos személy életkörülményeit érdeklődését. A hétköznapi tevékenység is kiváló lehetőséget nyújt a gesztusjelekkel való kommunikációra, gondolva itt a napi étkezésekre, a napi szinten előforduló feladatokra. A hétköznapi helyzetekben a gesztusjelek konkrét tárgyakhoz, eseményekhez kapcsolása fontos mozzanat a kommunikáció során. A fogyatékos személyt rá kell vezetni arra, hogy egy-egy gesztusjel egy-egy konkrét tárgy, vagy esemény szimbóluma. Ugyanez igaz természetesen akkor is, ha fotókkal, képekkel, képi szimbólumokkal próbálunk meg kommunikálni. Minden alternatív kommunikációs forma egyfajta univerzalitásra törekszik. A tapasztalat azt mutatja, hogy minden ember kommunikál valamilyen formában, ezt a kommunikációt azonban gyakorta csak a közvetlen környezet érti.