Skip navigation

10.8. Irodalom

Olvasnivaló

Günzburg, H. C. (2000): Pedagógiai Analízis és Curriculum a szociális és személyiségfejlődés mérésére értelmi fogyatékosoknál: az eljárás négy változata. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest. Hallgatók számára rendelkezésre bocsájtott belső jegyzet BGGYTF 1986.

Kuncz Eszter (2007): A Meixner-féle szókincs-, szótanulás-vizsgálat bemutatása, alkalmazásának lehetőségei, Szakszolgálati füzetek ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Budapest.

Lukács Ágnes, Pléh Csaba és Racsmány Mihály (2008): Szabályos és kivételes morfológia Williams-szindrómában. In: Gervain Judit és Pléh Csaba (szerk.): A láthatatlan nyelv. Gondolat, Budapest

Meixner Ildikó (2000): A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest.

Pléh Csaba, Palotás Gábor és Lőrik József (2007): Egy nyelvfejlődési szűrővizsgálati módszer, a PPL bemutatása. In: Racsmány Mihály (szerk.): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radványi Katalin és Pléh Csaba (2002): Középsúlyos értelmi fogyatékos, iskoláskorú gyermekek beszédének néhány nyelvtani jellemzője. Pszichológia22. 3. sz. 245-254.

Radványi Katalin (2011): A kompetencia alapú fejlesztés értelmezése a kognitív képességek jelentős elmaradása esetén. Gyógypedagógiai Szemle39. 1. sz. 1-21.

Radványi Katalin, Fazekasné Fenyvesi Margit és Radicsné Szerencsés Teréz (2012): A pedagógiai diagnosztika lehetőségei enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek együttnevelésében. Gyógypedagógiai Szemle40. 3. sz. 214-225.

Sailor, W. és Mix, B. J. (1975): A TARC-módszer – segédeszköz a gyógypedagógiai diagnosztikához. In: Márkus Eszter (1996, szerk.): Halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, fejlesztése. Szemelvénygyűjtemény. ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 113-139

Internetes olvasnivaló

Máténé Homoki Tünde TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT 2011.  www.jgypk.u-szeged.hu/tamopb/.../Bevezetes_a_gyogypedagogiaba.pdf