Skip navigation

2.2.2. Az üzenet

Másodsorban nélkülözhetetlen elem az üzenet. A kommunikációs folyamatban szüntelenül üzenetek továbbítása történik, melyeknek több típusa ismert. Egyik a szándékos üzenet, amely előre eltervezett, meghatározott céllal megfogalmazott gondolat, ismeret. A legtöbb esetben ilyen üzeneteket váltunk, ami nyelvi és nem nyelvi jel segítségével is történhet. Másik a véletlenszerű üzenet. Akkor beszélünk véletlenszerűségről az üzenetet illetően, amikor a címzett olyan személy, aki szándékunk ellenére hallja meg mondandónkat, ami tulajdonképpen nem tartozik rá. Az üzenet ezen fajtája is lehet nyelvi és nem nyelvi egyaránt. Újabb csoportot képeznek azok az üzenetek, melyeket a szerint különböztetünk meg, hogy kinek szánjuk, valamint milyen céllal fogalmazzuk meg. Eszerint küldhetünk magánjellegű és nyilvános üzeneteket is. Összegzésképpen elmondható, hogy a feladó vagy vevő minden jele üzenetként funkcionálhat abban az esetben, ha azt valaki annak fogja fel, azaz üzenetként értelmezi (Fercsik és Raátz, 2006).