Skip navigation

8.2. A kommunikáció tágabb és szűkebb értelmezése

A központi kérdés e szakmai viták során, hogy mit tekintünk kommunikációnak? Egy ember minden nemű megnyilvánulása tekinthető-e kommunikációnak, azaz látszólag a kommunikációval szorosan össze nem függő mozzanatok, mint például a köhögés, vagy a kéz visszatérő mozgása tekinthető-e kommunikációnak, vagy inkább magatartás, viselkedési forma (lásd Márkus 2003, 83. o.).

A vitát érintőlegesen érintve azt mondhatjuk, hogy a kommunikáció szűkebb értelmezése feltételezi, hogy a kommunikáció kommunikációs szándék nélkül nem jöhet létre. A bazális kommunikáció elsősorban a tágabb értelmezést preferálja, a szomatikus dialóg során olyan testi, adott esetben vitális funkciók is a kommunikáció részévé vállnak mint például a légzés ritmusa, amennyiben az a kommunikációs partnerek között létrejövő kapcsolatba ágyazódik.