Skip navigation

4.7. Irodalom

Olvasnivaló

Bakos Ferenc (1994): Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Akadémiai kiadó, Budapest.

Bartha Csilla (2002): Nyelvi hátrány és iskola. Iskolakultúra12. 6-7. sz. 84-93.

Bernstein, B. (1975): Nyelvi szocializáció és oktathatóság. In: Társadalom és Nyelv. Szociolingvisztikai írások. Gondolat, Budapest.

Buda Béla (1986): A szocializáció a gyermekkorban. Az indirekt nevelési hatások kérdése. In: Zsolnai Anikó (2003, szerk.): Szociális kompetencia – társas viselkedés. Szöveggyűjtemény. Gondolat Kiadó, Budapest. 71-91.

Crystal, D. (2003): A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest.

Wardhaugh, R. (2005): Szociolingvisztika. Osiris Kiadó, Budapest.

Galambos Katalin (2012): A fejlődéslélektan és a szocializáció alapjai. Műszaki Kiadó, Budapest.

Lengyel Zsolt (1981): A gyermeknyelv. Gondolat, Budapest.

Réger Zita (2002): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány. Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

Internetes olvasnivaló

Báthory Kinga (2014): A szocializáció szerepe az iskolai kommunikációban. Iskolakultúra24. 6. sz. 31-40. Online megtekintés: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00186/pdf/EPA00011_iskolakultura_2014_06_031-040.pdf. Megtekintve: 2015. 03. 29. 

Oláh Örsi Tibor (2005): Az iskolai sikertelenség szociolingvisztikai megközelítése. Új Pedagógiai Szemle, 55. 7-8. sz. 45-58. Online megtekintés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00094/2005-07-ta-Olah-Iskolai.html. Megtekintve: 2015. 03. 29.

Riszovannij Mihály és Sólyom Erika (1996): Nyelv, nemi szerep és osztálytermi kommunikáció. Educatio, 5. 3. sz. 536-539. Online megtekintés: http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=32. Megtekintve: 2015. 03. 29.

Szécsényi István (2009): A közösség szerepe az egyén szocializációjában. Fejlesztő Pedagógia, 20. 3. sz. 53-64. Online megtekintés: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=182. Megtekintve: 2015. 03. 29.

Torgyik Judit (2005): Nyelvi szocializáció és oktatás. Új pedagógiai Szemle, 55. 3. sz. 3-10. Online megtekintés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00090/2005-03-ta-Torgyik-Nyelvi.html. Megtekintve: 2015. 03. 29.