Skip navigation

6.3. Irodalom

Olvasnivaló

Gósy Mária (1997): Beszéd és óvoda. Nikol Gmk. Budapest

Hatos Gyula (2000): Az értelmileg akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest.

Hatos Gyula (2008): Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. APC Stúdió, Gyula.

Kapitzke, E.: Az értelmi fogyatékosok beszédzavarai és kezelésük. In: Subosits István (1996, szerk.): Az értelmi fogyatékosok beszédrendellenességei. Szemelvénygyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 37-46.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2009): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest.

Mérei Ferencné (1965): Az értelmi fogyatékosok beszédhibái. In: Subosits István (1996, szerk.): Az értelmi fogyatékosok beszédrendellenességei. Szemelvénygyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 21-36.

Mérei Ferencné (1995): Az értelmi fogyatékosok beszédhibái. In: Tanulmányok a logopédia köréből. Tankönyvkiadó, Budapest. 194-209.

Radványi Katalin és Pléh Csaba (2002): Középsúlyos értelmi fogyatékos, iskoláskorú gyermekek beszédének néhány nyelvtani jellemzője. Pszichológia22. 3. sz. 245-254.

Radványi Katalin (2005): A kommunikáció és a beszéd fejlesztése az értelmileg akadályozott gyermekeknél. In: Varga Imre (szerk.): Speciális didaktika. APC Stúdió, Szeged.

Seeman, M.: Az értelmi fogyatékos gyermekek beszédzavarai. In: Subosits István (1996, szerk.): Az értelmi fogyatékosok beszédrendellenességei. Szemelvénygyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 47-55.

Vasek, Stefan (2003): A speciális pedagógia alapjai. APC-Stúdió, Gyula.