Skip navigation

10.7. Összegzés

Fontos

A hatékony fejlesztés érdekében a fejlesztési terv készítését minden esetben meg kell előznie egy alapos vizsgálatnak, a kommunikációs állapot feltérképezésének. A vizsgálóeljárások megválasztásakor figyelembe kell venni az életkort, a vizsgálandó területet, területeket, a vizsgálandó személy értelmi képességeit, valamint a vizsgáló személy kompetenciáját.

A P-A-C, TARC, HKI nem csak a kommunikáció feltérképezésére alkalmasak az értelmileg akadályozott személyek esetében, hanem több kompetencia területről is tájékoztatást nyújt.