Skip navigation

12.3. Összegzés

Fontos

Az értelmileg akadályozott gyermekek logopédiai ellátása során fokozottan érvényesülnie kell az egyénre szabott, kis lépésekben haladó, minden érzékszervre kiterjedő mozgásba, cselekvésbe ágyazott terápiás elveknek. A tárgyak és különböző megjelenési formáinak egyeztetési szakasza, a képi szintre történő átlépés sokkal hosszabb időt igényel. A hangok akusztikus differenciálásának nehezítettsége miatt, a motoros koordinálatlanság, orofaciális izmok éretlensége, finom összehangolatlansága, a szájtérben való tájékozódás akadályozottsága következtében az előkészítő időszakra sokkal több időt kell adni, illetve kiemelt szerepet kap. Leginkább kétszemélyes terápia.