Skip navigation

9.6. Jelentősebb csoportok bemutatása

Az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök széles tárháza áll ma már a rendelkezésre. Hasonló elméleti alapokon nyugvó rendszerek egy-egy országban eltérő tartalmúak lehetnek. Az elv azonban hasonló. Az alábbiakban 3 olyan nagy átfogó alcsoportját tekintjük át az AKK eszközeinek, melyek az értelmileg akadályozott személyek számára különös jelentőséggel bírhatnak és a gyakorlat számára is reális alternatívát jelenthetnek. A bazális stimuláció és kommunikáció és az individuális kommunikáció ebben a fejezet nem kerül bemutatásra. Ezek a módszerek meghatározások függvényében hol az AAK eszközrendszeréhez soroljuk, hol azon kívül esnek. Függetlenül besorolásuktól fontos kommunikációs csatornát jelentenek legsúlyosabb értelmi fogyatékos személyek számára. Ezen kommunikációs módszereket a súlyos-halmozottan fogyatékos személyekről szóló leckében mutatjuk be.

Feladat

Tekintse meg a következő honlapot, nézze meg a kölcsönözhető AAK eszközöket! Milyen csoportok láthatóak?

 http://www.immanuelotthon.hu/aak_eszkozok