Skip navigation

6.1.6. Szűkös szókincs

Szűkös szókincsük is igen feltűnő. Az „itt és most” témakörben jelennek meg elsőként a szavak. Ezek az emberek, események, ételek, testrészek, öltözés, állatok, közlekedési eszközök, játékok, ház körüli tárgyak, elhelyezkedés, társas, leíró és szituációs szavak. Ezeket gyakran túl- vagy aluláltalánosítják, illetve a hibás párosítás is jellemző (Radványi, 2005).