Skip navigation

Teszt Próba Kommunikáció

1. Feladat

Válassza ki a helyes választ!

Kérdés 1

Kombinálhatóak az AAK különböző eszközei.

2. Feladat

Egészítse ki!

„a hivatali érintkezés során legyen elfogadott és a , a , az  és , valamint , a fogyatékossággal élő személyek által választott kommunikációs forma, eszköz és módozat;”

Enable JavaScript

3. Feladat

Kérdés

Mely mondat kapcsolható Paul Watzlawick-hoz?

Válaszok

a) Nem lehet nem kommunikálni!

b) Nem lehet nem beszélni!

c) Nem lehet nem társalogni!

Visszajelzés

Kérdés

Mely fogalom köthető Fröchlich nevéhez?

Válaszok

a) bazális mozgás

b) bazális fejlesztés

c) bazális stimuláció

Visszajelzés

Kérdés

Hogyan definiálhatjuk a kontextust beszéd során?

Válaszok

a) beszédhelyzet

b) beszédidő

c) beszédmód

Visszajelzés

4. Feladat

Egészítse ki a mondatot!

A nyelv olyan , melyet jelek alkotnak és a valóság tükrözésére alkalmazható.

Enable JavaScript

5. Feladat

Kérdés

Evolúciós szempontból milyen  segítette a beszédhangok kialakulását? Válassza ki! Több megoldás is jó!

Válaszok

a) a ritmus

b) leereszkedett gégefő

c) az agykéreg fejlődése

Visszajelzés

6. Feladat

Kérdés

Mit jelent a refencia porblémája a gyermek szókincsfejlődését tekintve? Válassza ki!

Válaszok

a) a referencia személy fontossága

b) a szavak utalnak valamire

c) az elfojtás elvét

Visszajelzés

7. Feladat

Egészítse ki a mondatot!

Crystal a nyelvi , sérüléssel azonosítja a nyelvi hátrányt. A beszéd, beszéd , olvasás, és jelhasználat rendszerszerű fogyatékossága, melynek következtében az egyén nem lesz képes egyenrangú félként részt venni a kommunikációs helyzetekben.

Enable JavaScript

8. Feladat

Kérdés

Minek a meghatározása az alábbi leírás?

Legfőbb sajátosságai a rövid, grammatikailag egyszerű, rendszerint befejezetlen, szintaktikai szempontból pedig szegényes mondatok, kötőszavak egyszerű, repetitív és ritka alkalmazása, kevés alárendelés, az ismeretek zavaros bemutatása, a melléknevek és határozók merev és korlátozott használata, a személytelen névmás gyakori alkalmazása alanyként, az okok és következmények összetévesztése, az úgynevezett „együttérző cirkularitás” (például „nem igaz?”), szólások és „implicit jelentés” gyakori használata.

Válaszok

a) korlátozott kód

b) közösségi kód

Visszajelzés

9. Feladat

Kérdés

Mely nyelvelsajátítási elmélethez köthető a következő kijelenzés? A nyelv elsajátításában a biológiai és környezeti tényezőknek egyaránt szerepe van.

Válaszok

a) nativista megközelítés

b) tanuláselméleti magyarázat

c) interakcionista megközelítés

Visszajelzés

10. Feladat

Sorolja fel a gagyogás három fajtáját!

a) ,

b) ,

c)

Enable JavaScript

11. Feladat

Radványi nyolc területet említ, melyek eltérést mutatnak, melyek értelmileg akadályozott személyek esetén a beszédfejlődés során eltérést mutatnak!Nevezzen meg legalább négy területet!

12. Feladat

Kérdés

Válassza ki a helyes állítást!

Válaszok

a) Értelmi fogyatékos személyek nehezen vagy egyáltalán nem tudják értelmezni a nonverbális jelzéseket, gesztusokat, mimikát.

b) Értelmi fogyatékos személyek jól tudják értelmezni a nonverbális jelzéseket, gesztusokat, mimikát.

c) Értelmi fogyatékos személyek nehezen vagy egyáltalán nem tudják értelmezni a gesztusokat, a mimikát azonban jól értelmezik.

Visszajelzés

13. Feladat

Kérdés

Mi jellemző az autista gyerek beszédfejlődésére? Válassza ki! Több jó válasz is lehet!

Válaszok

a) Beszéddallamuk általában monoton.

b) A csecsemők nem használják a jelzősírást.

c) Jellemző az echolália.

d) A rámutatás esetleges.

Visszajelzés

14. Feladat

Kérdés

Kikre jellemző az alábbi állítás?

Gyakoriak az artikulációs hibák, a nazális hangképzés és a rekedtes hangszín, illetve körükben több személyt érint a dadogás.

Válaszok

a) Down-szindrómás személyek

b) Williams-szindrómás személyek

c) autista személyek

Visszajelzés

Kérdés

Mit vizsgál a Heildebergi Kompetencia Inventár?

Válaszok

a) motoros képességek vizsgálata

b) szociális készségeket mér kognitív zavarok esetén

c) fonológiai zavar vizsgálata

Visszajelzés

Kérdés

A P-A-C vizsgálatnak hány változata van?

Válaszok

Visszajelzés

Kérdés

Értelmi fogyatékos gyermekek esetén mely könyv iránymutatása nyújt segítséget a pedagógusok számára a fejlesztéshez?

Válaszok

a) Add a kezed!

b) Fogom a kezed!

c) Én is tudom!

Visszajelzés

15. Feladat

Kérdés

Mely állítás igaz? Válassza ki!

Válaszok

a) Értelmi fogyatékos gyermekek esetén a beszéd és kommunikáció tanítása az iskolában nem egyenlő a beszédhibák javításával és a megkésett beszédfejlődés kezelésével.

b) Értelmi fogyatékos gyermekek esetén a beszéd és kommunikáció tanítása az iskolában egyenlő a beszédhibák javításával és a megkésett beszédfejlődés kezelésével.

c) Értelmi fogyatékos gyermekek esetén a beszéd és kommunikáció tanítását logopédus végzi az iskolában.

Visszajelzés