Skip navigation

2.2.3. A kommunikációs kód

Mindezek mellett a kód is a kommunikációs folyamat tényezői közé tartozik. A kód azoknak a jeleknek az összessége, melyek az üzenetet kifejezik. Vannak nyelvi (verbális) és nem nyelvi (nem verbális) kódok. Előbbiek az írás, beszéd és az utóbbi időben egyre gyakoribbá váló írott-beszélt nyelv sajátos kódjai (például emotikonok). Utóbbiak közül többek között a hangjelek, tekintet, arcjáték, gesztusok, testtartás, a személyek közötti távolság és az öltözködés igen jelentősek (Fercsik és Raátz, 2006).