Skip navigation

6.2. Összegzés

Fontos

Az értelmileg akadályozott személyek esetében tehát nincs egy egységes beszédkórkép, minden egyes beszédhiba típus előfordul. A kognitív funkciók sérülése, szomatikus rendellenességeik miatt, valamint a környezeti tényezők együttes hatása következtében a beszédfejlődésük elmarad az ép menettől, mely óvodáskorra már igen szembetűnő. Egy-egy szó később jelenik meg aktív szókincsükben, a szülői elvárásokkal ellentétben beszédmegértésük és produkciójuk nem megfelelő. Továbbá bizonyos beszédfejlődési szakaszon hosszú ideig megreked a nyelvi fejlődés. Az elmaradásokat 8 nagyobb területre lehet csoportosítani (Radványi 2005), melyek a következők: Lassú fejlődésmenet, gyenge kommunikációs szándék, szűkös szókincs, diszgrammatizmus, megrekedés alacsony közlési formáknál, tartalmi kifejezés szegénysége, hangok képzési torzítása, beszédészlelés és beszédértés zavara.

- Lelassult fejlődésmenet. 
- Gyenge kommunikációs szándék.
- A beszédészlelés és megértés zavara.
- A hangok képzési torzítása. 
- A tartalmi kifejezés szegénysége. 
- Szűkös szókincs.
- Diszgrammatizmus
- Megrekedés alacsony közlési formáknál.