Skip navigation

7.5. Irodalom

Olvasnivaló

Baron-Cohen, S. és Bolton, P. (2000): Autizmus. Osiris, Budapest.

Hatos Gyula (2008): Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. APC Stúdió, Gyula.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2009): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest.

Peeters, T. (2007): Autizmus: az elmélettől a gyakorlatig. Kapocs, Budapest.

Perjésiné Gazdag Éva (2011): Down szindrómás gyermekek, fiatalok közös jellemzői, melyek az inklúzió folyamán szerepet játszhatnak. In: Bencéné Fekete Andrea (szerk.): Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében.KE PK, Kaposvár. 633-640.

Tar Éva (2013): A fonológiai profil feltárásának szerepe Down-szindrómás gyermekek logopédiai ellátásában. Gyógypedagógiai Szemle41. 4. 254-261.

A NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARAI: Pléh Csaba, Kas Bence és Lukács Ágnes

Internetes olvasnivaló

Heiszner Katalin, Marton Klára (2014): Williams-szindrómával élő személyek nyelvi jellemzőinek vizsgálata participatív kutatás keretében. http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=51&jaid=712

Scheiber, Barbara, 2005: Az álmok valóra válnak - kézikönyv Williams szindrómás gyermekek szüleinek  http://www.williams.org.hu/Joomla/index.php/atarsasag/publikaciok

www.nytud.hu/oszt/neuro/kasb/publ/plehetal_a%20nyelvi%20fejlodes%20zavarai.pdf