Skip navigation

6.1.4. A hangok képzési torzítása

Hátterében egyrészt a fejletlen hallási diszkrimináció áll, amely összefügg a kognitív képességek területén mutatkozó hiányosságokkal. Másrészt a beszédmotoros gyakorlatok kivitelezése is problémás, ami szintén normáltól eltérő hangképzést eredményezhet. Az artikulációs nehézségek még iskolás korban is jelentősek. A pösze gyermekek a beszéd hangjait helytelenül képzik, rendszerint felcserélnek hangokat, nem tisztán ejtik azokat vagy bizonyos hangokat kihagynak. Kiterjedését illetően megkülönböztetünk részleges, diffúz és általános pöszeséget attól függően, hogy egy (vagy néhány), több vagy a legtöbb beszédhangra terjed ki. A jelenség az értelmileg akadályozott gyermekek 75-98%-ánál azonosítható (Radványi, 2005).