Skip navigation

Teszt „B” Kommunikáció

1. Feladat

A kommunikációs lépcsőben mely két szakasz között helyezkedik el a gesztusnyelv?

Enable JavaScript

2. Feladat

Jelen tudásunk szerint a gesztusnyelv használata hátráltatja-e a hangzó beszéd fejlődését?

3. Feladat

Sorolja fel Mall által megnevezett kommunikációs csatornákat!

4. Feladat

Sorolja fel azon területeket Fröchlich/Haupt ábrája alapján, melyek súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek esetén a fejlős során érintettséget mutatnak!

5. Feladat

Kérdés

Mi NEM funkciója a nyelvnek? Válassza ki!

Válaszok

a) társadalmi érintkezés eszköze

b) adatrögzítés eszköze

c) gondolkodás eszköze

d) fonológia

Visszajelzés

6. Feladat

Egészítse ki a mondatot!

A folyamat több áll. Elsődleges résztvevői a személyek. Közöttük zajlik a kommunikáció. A (küldő, adó) valamiféle üzenetet küld egy másik személynek, megszólítja, valamit kér tőle vagy közöl vele. A (befogadó, vevő) az, aki az üzenetet veszi, megéri és értelmezi, illetve reagál is arra.

Enable JavaScript

7. Feladat

Kérdés

Fejezze be a mondatot! Az innátista elméletek képviselői úgy gondolják,

Válaszok

a) hogy a gyermekek veleszületett tudásának aránya igen nagy.

b) hogy a környezet szerepe a meghatározó.

Visszajelzés

8. Feladat

Egészítse ki a mondatot!

A Down-szindróma egy rendellenesség, mely rendszerint vagy fokú értelmi fogyatékosságot von maga után. Képesek és szeretnek beszélgetni, azonban szókincsük relatíve terjedelmű, illetve beszédükben egyszerű nyelvtani szerkezeteket alkalmaznak. Összetett nyelvi szerkezetek megértése és képzése nehézséget okoz számukra.

Enable JavaScript

9. Feladat

Kérdés

Mely tényezők segítik a nyelvi szocializációt? Válassza ki! Több jó megoldás is van!

Válaszok

a) neuroanatómiai, azaz idegélettani struktúrák

b) idegen nyelv tanulása

c) pszichikus funkciók

Visszajelzés

10. Feladat

Kérdés

Hogyan segíti elő a felnőtt a gyermek nyelvi szocializációját? Válassza ki! Több megoldás is van!

Válaszok

a) felkelti a figyelmét nyelvi eszközökkel

b) kommunikációra ösztönöz

c) fenntartja a figyelmét nyelvi eszközökkel

Visszajelzés

11. Feladat

Kérdés

Mely nyelvelsajátítási elmélethez köthető a következő kijelenzés? A nyelv, mint képesség érés során bontakozik ki. Az elsajátításban a környezet szerepe minimális.

Válaszok

a) nativista megközelítés

b) tanuláselméleti magyarázat

c) interakcionista megközelítés

Visszajelzés

12. Feladat

Kérdés

Minek a defíníciója az alábbi leírás? Olyan hangadás, melyben a gyermek már mássalhangzókat és magánhangzókat kombinál.

Válaszok

a) gügyögés

b) gagyogás

Visszajelzés

13. Feladat

Radványi nyolc területet említ, melyek eltérést mutatnak, melyek értelmileg akadályozott személyek esetén a beszédfejlődés során eltérést mutatnak!Nevezzen meg legalább négy területet!

14. Feladat

Kérdés

Válassza ki a helyes állítást!

Válaszok

a) Beszédhibák azonos arányban fordulnak elő értelmileg akadályozott gyermekeknél, mint ép értelműeknél.

b) Beszédhibák gyakrabban fordulnak elő értelmileg akadályozott gyermekeknél, mint ép értelműeknél.

c) Beszédhibák sem mennyiségében sem minőségében nem fordulnak elő gyakrabban értelmileg akadályozott gyermekeknél, mint ép értelműeknél.

Visszajelzés

15. Feladat

Egészítse ki a mondatot!

Williams-szindrómás gyerekek esetén a beszédértés és a között esetükben nagy különbség figyelhető meg. Míg előbbi viszonylag , utóbbi területen kiemelkedően jól teljesítenek.

Enable JavaScript

16. Feladat

Kérdés

Kikre jellemző az alábbi állítás? Válassza ki!

Nagy nehézséget jelent számukra az allegorikus, szimbolikus vagy kettős jelentéssel bíró kifejezések és a viccek értelmezése.

Válaszok

a) autista személyek

b) Down-szindrómás személyek

c) Williams-szindrómás személyek

Visszajelzés

17. Feladat

Kérdés

Mit vizsgál a PPL?

Válaszok

a) 4-8 éves korú gyermekek nyelvtani fejlődését

b) 10-15 éves korú gyermekek nyelvtani fejlődését

c) az értelmi fogyatékos gyermekek nyelvfejlődését

Visszajelzés

18. Feladat

Kérdés

A Meixner-módszer szókincspróba mit kiknek a vizsgálatára készült elsősorban?

Válaszok

a) tanulásban akadályozott gyermekek

b) értelmi fogyatékos gyermekek

c) dyslexiás gyermekek 

Visszajelzés

19. Feladat

Kérdés

Válassza ki a helyes állítást!

Válaszok

a) Az iskolában elsajátítandó tartalmakat helyi dokumentumok határozzák meg.

b) Az iskolában elsajátítandó tartalmakat központi és helyi dokumentumok határozzák meg.

c) Az iskolában elsajátítandó tartalmakat központi dokumentumok határozzák meg.

Visszajelzés

20. Feladat

Kérdés

Mi a célja az értelmi fogyatékos gyermekek óvodai kommunikáció és beszédfejlesztésének? Több jó válasz is van!

Válaszok

a) a kommunikáció iránti érdeklődés felkeltése

b) a beszédszervek ügyesítése

c) a hallási figyelem fejlesztése

Visszajelzés