Skip navigation

2.2.6. A kontextus

Továbbá a kontextus is a kommunikációs helyzethez tartozik. Kontextusként a beszédhelyzetet definiáljuk. Hat a viselkedésünkre, az üzenetek megfogalmazásának módjára, befogadására és értelmezésére. Szűkebb értelemben a nyelvi tényezőkre korlátozódik, míg a tágabban értelmezett kontextus alatt a meghatározott szituációt, beszédhelyzetet, kijelentéshez társuló nem nyelvi jeleket, adott kulturális közeget és társadalmat értjük. Az aktuális kor és társadalom is ide sorolható (Fercsik és Raátz, 2006).