Skip navigation

2. gyakorlat

2x12 méteres szőnyegen

Kiindulóhelyzet: alapállás a szőnyeg végétől 1-1,5 méterre, szemben a másik végével

  1. szökkenés előre hajlított állásba bal karlendítéssel alsó íves tartásba a test előtt és jobb karlendítés alsó íves tartásba a test mögé, szökkenés előre hajlított állásba kartartáscserével;
  2. 90°-os fordulat balra jobb láblendítéssel jobbra és karlendítés oldalsó középtartásba, kézenátfordulás jobbra terpeszállásba kar leengedéssel oldalsó középtartásba, galoppszökdelés jobbra kétszer karkeresztezéssel a test előtt;
  3. 90°-os fordulat balra szökkenéssel a jobb lábon hátra és bal térdlendítés előre (bal lábfej a jobb térdnél) karlendítéssel hátsó rézsútos mélytartásba, lépés hátra bal lábbal szökkenéssel a bal lábon és jobb térdlendítés előre (jobb lábfej a bal térdnél) karlendítéssel mellső rézsútos magastartásba, lépés hátra jobb lábbal szökkenéssel és bal térdlendítés előre (bal lábfej a jobb térdnél) karlendítéssel hátsó rézsútos mélytartásba;
  4. bal lábzárás a jobbhoz törzshajlítással előre és talajérintés, dőlés hátra, nyújtott ülésen át gurulóátfordulás hátra terpeszállásba kéztámasszal a talajon, dőlés hátra, terpeszülésen át gurulóátfordulás hátra guggolóállásba karemeléssel mellső középtartásba, emelkedés lábujjállásba karlendítéssel hátsó rézsútos mélytartásba magastartáson át;
  5. három futólépésből repülő gurulóátfordulás előre jobb támadóállásba karlendítéssel oldalsó rézsútos magastartásba; bal lábzárás a jobbhoz lábujjállásba karlendítéssel magastartásba, ereszkedés hajlított állásba karlendítéssel hátsó rézsútos mélytartásba, harántterpesz felugrás karlendítéssel oldalsó rézsútos magastartásba, érkezés hajlított állásba, jobb láblendítés előre bal lebegőállásba karlendítéssel magastartásba, fellendülés kézállásba, gurulóátfordulás előre guggolóálláson át lábujjállásba karemeléssel oldalsó középtartásba;
  6. bal láblendítés előre jobb lebegőállásba, bal érintőlépés előre hintával és karkörzés lefelé, jobb érintőlépés előre hintával és karkörzés lefelé, bal lábemelés hátra törzs leengedéssel mérlegállásba és karvezetés mellső rézsútos magastartásba csuklókeresztezéssel;
  7. térdhajlítás kéztámasszal a talajon gurulás előre hanyattfekvésbe karleengedéssel oldalsó rézsútos magastartásba, mellkasemelés (2 mp) térdhajlítással (lábujjak a talajon), mellkas leengedés térdnyújtással, 180°-os fordulat balra hasonfekvésbe, jobb láblendítés hátra bal lábfejtámasszal a jobb térden, alapállás