Skip navigation

Felhasznált irodalom

  1. Kerezsi Endre (1944): Talajtorna a testnevelés órán Stephaneum Nyomda Budapest 87-130.old.