Skip navigation

Távolugrás

A távolugrás célja: nekifutással a meghatározott helyről egy lábról végrehajtott elugrással a legnagyobb távolság elérése. Fontos kritérium a jó alap és speciális állóképesség, jó ritmus-, egyensúly és térérzék valamint ügyesség. Rendelkezni kell megfelelő szintű vágta és mozgásgyorsasággal, valamint robbanékony és állóképes ugróerővel. Megkülönböztetünk vágta- és ugró típusú távolugrókat. Az előbbiek nagyobb gyorsasággal és relatíve gyengébb ugróerővel rendelkeznek, míg az utóbbiak gyorsasága mérsékeltebb, így a gyorsaság hiányát nagy láberővel, intenzív elugrással pótolják.

A távolugrás technikája
http://sek.nyme.hu/_layouts/1038/Sport/DVD/Atletika.html#d5e6553

A távolugrás oktatása
http://sek.nyme.hu/_layouts/1038/Sport/DVD/Atletika.html#d5e11759