Skip navigation

Tréfás társas gyakorlatok

A társas (páros és csoportos) gyakorlatok igen kedvelt feladatai a testnevelés óráknak. Hangulatuk oldottabb, szórakoztatóak, lehetőséget adnak az egyéni megoldások kipróbálására, egymás megsegítésére, toleranciára nevelnek.

Farönk gurítás:
Páros gyakorlat. A párok egyik tagja hason fekszik a talajon, magastartással oldalhelyzetben. A másik mellé áll és két kézzel előre gurítja a „farönköt". Szerepcserével is végeztessük.

Kettős talicskák:

  • két tanuló helyezkedik el fekvőtámaszban egymástól kartávolságra, harmadik társuk egyik kezével az egyik, másik kezével a másik tanuló lábait fogja, és így „tolja" őket.
  • két tanuló egymás mögött fekvőtámaszban helyezkedik el, az elöl levő felteszi a lábát a második vállára, és az ő lábát emeli és tolja a harmadik tanuló.

Rozmár:
Az egyik tanuló terpesz fekvőtámaszban helyezkedik el, a másik mögé áll, és a combját megfogva felemeli a társa lábát. A fekvőtámaszban lévő tanuló ellöki magát a talajról, hátrahajlít, és karját oldalt fellendíti. A tartó tanuló segítse a felemelkedést a combok emelésével, tartásával.

Páros bukfenc előre:

A párok egymás mellett állva megfogják az egymáshoz közelebbi kezüket. A kézfogást megtartva, a kívül levő kezükre támaszkodva kell előre bukfencet csinálniuk. Végezhetik helyből, járásból, futásból.

Változata:
Egyik tanuló terpeszülésben ül, magastartással, a másik mögé áll és megtámaszkodik a társa kezén. Guggolással átugrik az ülő társ feje fölött, majd a talajra érkezés után a kézfogás megtartásával előre bukfencet csinál terpeszülésbe. Ugyanekkor az ülő tanuló a lendület kihasználásával és a kézfogás segítségével feláll, és helyben szökdeléssel várja, hogy ő ugorhasson a társa feje fölött. Így haladnak előre, felváltva végezve a bukfencet.

Ördögkerék:
A páros egyik tagja hanyattfekszik, a másik a hanyattfekvő válla mögött terpeszállásban áll és megfogja a fekvő társ emelt lábát, aki szintén fogja az álló bokáját. A bokafogás elengedése nélkül kell felváltva előre bukfencezni. Fontos, hogy először alacsony és rövid bukfenceket végezzenek, és gyakorlás után törekedjenek a hosszabb és magasabb végrehajtásra.

Sziámi ikrek:
Az egyik tanuló terpeszállásban áll a másik pedig a lábfején támaszkodva fellendül kézállásba. A terpeszállásban levő tanuló megfogja a társa alszárát és előre. hátra, oldalt, vagy körben jár vele. Szerepcserével is végeztessük.

Tréfás átfordulás:
Tigris bukfenc a terpesztett lábbal fejen álló, tarkón álló társ lábai között.

Gurulás párokban oldalt:
Lehetőleg azonos súlyú, és hasonló erejű, elsősorban fiú párokat alakítsunk ki. Az egyik tanuló hanyattfekszik, a másik fölötte, fejével a talajon lévő lába felé támaszkodik annak bokáján, míg a hanyattfekvő a felül elhelyezkedő bokáját fogja meg és emeli fel. Oldalra gurulással kell helyet cserélni. Karhajlítással kezdjék a feladatot, hogy közelebb legyenek a talajhoz, majd átfordulás után ismét nyújtsák a karjukat.

Rák:
Az egyik tanuló hanyattfekszik, a másik fölötte terpeszállásban áll, majd előrehajolva négykézlábra áll. A hanyattfekvő lábbal átkulcsolja társa derekát és megtámaszkodik a bokája fölött nyújtott karral. Így haladnak előre lassan, majd gyorsabb tempóban.

Futás „ötlábon":
Három tanuló áll egymás mellett, a két szélső megfogja egymás kezét (belső), a középső pedig a két külső tanuló vállára teszi a kezét és az egyik lábát beakasztja a társak összefogott karjára. Járás, majd futás „ötlábon". Több (öt vagy hét) tanulóval is végeztethető, de ilyenkor a középsőkhöz kell igazodni, nehogy szétszakadjanak.

Óriás szörnyeteg:
Felállás két soros vonalban. Létszám 6-12 tanuló soronként, közel egymáshoz. Az elöl lévők térdelőtámaszba helyezkedjenek el, a hátul lévők pedig szintén térdelőtámaszban a társaik hátán, mégpedig úgy, hogy egyik kezük és lábuk az egyik, míg a másik kezük és lábuk a másik társuk hátára támaszkodjon. Jelre az óriás szörnyeteg lassan előre induljon, mindenki a középhez igazodjon.
A párok egyenlő magasak, egyforma súlyúak és erősek legyenek, ilyenkor szerepcserével is végezhető.

Farönk úsztatás:
10-16 tanuló egymáshoz közel hasonfekvésbe helyezkedik el oldalhelyzetben a szőnyegen magastartással. A „farönk" a sor egyik végénél a társak hátára fekszik keresztbe. Az alul lévők a „farönk" fejének irányába, oldalt gurulnak és így úsztatják azt.

Élő hidak:
8-14 tanuló vonalban, közel egymáshoz, térdelőtámaszban helyezkedik el. A sor végén levő tanuló feláll, felmászik a hídra, és térdelőtámaszban végig megy rajta. Amikor a végéhez ér ő is letérdel. Így követi egymást valamennyi tanuló. Végrehajtható négykézláb haladva, illetve ügyesebbeknél állásban.  

Merevember:
8-10 tanulóból álló csoport köralakzatban közel egymáshoz törökülésben ül, a „merevember" a kör közepén áll. A körben ülők karjukat rézsútosan előreemelik és a középen levőt, ide-oda lökik, aki nyújtott, feszes testtel tartja magát. A „lökdösődők" vigyázzanak, nehogy a középen levő tanuló kiessen a körből.

Tréfás fogócska:
8-10 tanuló vonalban egymás mellett, közel egymáshoz térdelőtámaszban helyezkedik el. A sor két végén egymással szemben egy-egy tanuló áll. Jelre a két tanuló egymást utolérni, megfogni. Az egyikük a sor fölött a társak hátán, a másik a sor alatti alagútban kúszik végig. Az lesz a győztes, aki megérinti vagy megfogja a másikat.

Élő szék:
6-14 tanuló oszlopban, kb. fél méter távolságra áll és megfogja egymás vállát, hajlított karral. Az utolsó tanulótól kezdve térdhajlítással mindenki a mögötte lévő társa térdére ül.

Társas kézállás:
4-10 tanuló vállfogással vonalban féltérdelésbe ereszkedik és minden közbe egy-egy tanuló a kezére támaszkodva, felteszi a lábát a tartók karjára. Ezután a térdelők felállnak, és ez által felemelik társaikat kézállás helyzetébe. Lassú, kicsi lépésekkel járás előre.

Kígyóvedlés:
6-14 tanuló oszlopban helyezkedik el egymás mögött, egész távolságra, terpeszállásban. Mindenki előrehajol, bal kezét hátranyújtja, jobb kezével pedig megfogja az előtte álló, hátranyújtott bal kezét. A fogás megtartásával kell előrehaladni, úgy, hogy az első tanuló előre bukfencet végez hanyattfekvésbe, lábterpesztéssel. Az egész oszlop terpesztett lábbal végig halad fölötte, és elhagyva a fekvő tanulót a második, majd a harmadik (és így tovább), az utolsó tanuló is előre bukfencezik hanyattfekvésbe. Amikor az utolsó áthalad az első tanuló fölött, ő feláll, és végig haladva a fekvő társak fölött újra felállítja a hanyattfekvőket.

Tigrisbukfenc magasugró verseny:
A magasugró állványra gumikötelet teszünk és öt centiméterenként emelve a magasságot, magasugró versenyt rendezünk tigrisbukfenccel bálára.
Győztes az a tanuló lesz, aki legmagasabban ugorja a tigrisbukfencet, anélkül, hogy leverné a gumikötelet.

Százkezű óriás:
5-12 tanulóból álló csoportok oszlopban helyezkednek el egymástól testhossz távolságra fekvőtámaszban, terpesztett lábbal. A lábakat felteszik a mögöttük lévő vállára. Karhajlítással hasonfekvésbe ereszkedés, majd karnyújtás vissza kiindulóhelyzetbe.

Óriás százlábú:
6-14 tanuló oszlopban, terpeszállásban áll, kartávolságra. Mindenki előrehajol és megfogja az előtte lévő bokáját. Járás a bokafogás elengedése nélkül, teljes talpon. Az első tanuló négykézláb vezeti a többieket. Eleinte ütemezéssel vagy sípszóval segítsük a végrehajtást. Kisebbek végezhetik a feladatot térdelőtámaszban is.