Skip navigation

Önállóságra nevelés

A sportoló önmaga megvalósítását kell, hogy elérje. A tanult technikák, taktikák alkalmazásával, de egy másik személy utánzásának, lemásolásának mellőzésével. A megvalósítás, küzdő jellem kialakítás minősége függ még az egyén kondicionális és koordinációs képességeinek fejlettségi szintjétől, az akarati tényezők pszichikai hátterétől, mentális felkészültségtől. Amennyiben e tulajdonságok, képességek megfelelő kvalitással rendelkeznek, kialakulhat az egyén stílusa, küzdőmodora, sajátossága (Dorka, 2006).