Skip navigation

Képességek, készségek a küzdősportokba

A küzdősportok a készségek vizsgálatának oldaláról egyértelműen a nyílt készségek csoportjába tartozik. A küzdőgyakorlatok alkalmazása során kreatívnak kell lennie (legyen az kontakt kapcsolatú vagy találati kapcsolatú) az adott személynek, ugyanis állandó döntési kényszerhelyzetben van. Az anticipációnak és a tanult technikai repertoárnak függvényében kell kiválasztania a helyes megoldást, cselekvést. A kreativitás vizsgálatánál megállapítható, hogy a tervezett és akaratlagos cselekvések kerülnek előtérbe. „A kognitív szabályozás az alkalmazkodó képességet kiszélesíti és rugalmassá teszi. A kognitív szabályozás nélkülözhetetlen a taktikai feladatok megoldásában" (Nagykáldi, 2002. 50. o.). A külső és belső ingerek a változó szituációk, a releváns jelek mind segítik az adott személyt az információkeresésben. A személy a kapott információkat megszűri, osztályozza aszerint, hogy fontos az egyén számára. Például az ellenfél ütése kellő távolságból érkezik-e? Ha ütőtávolságon kívülről jön, nem kell reakciókat elindítani. Ha kell reakciót indítani, akkor szenzitív beállítódás keletkezik a védekező személy részéről és a jeleket összegyűjtve döntés születik, mely cselekvésben realizálódik. A figyelmi koncentráció a figyelmi stílus és a figyelem huzamos működése, mértéke nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a sportoló minél több információt fogadjon be és hozza meg elhatározását cselekvésének további kimeneteléhez és orientálódhasson a célok megvalósítására.


Nideffer modell (1976)

Érdekességek, olvasmányok a témához: individualizmus, kollektivizmus melyek a személyiség fejlődésében nagy szerepet játszanak.