Skip navigation

Dominancia

A dominancia értelmezését különböző tudományterületek oldaláról kell értelmeznünk. Általánosságban az ember mások feletti elsődlegességet, felülkerekedést akarja elérni és e törekvését testi illetve verbális úton juttatja kifejezésre.

Dominanciára törekvés a sportban az, amikor a sportoló célja és elvárt feladata, hogy ellenfelén felülkerekedjen, legyőzze azt, több találatot, pontot szerezzen. Ennek elérése érdekében alapvető fontosságú, az ellenfél adottságainak, tulajdonságainak, képességeinek, technikájának, erősségeinek, gyengeségeinek ismerete és elemzése a felkészülés során. Mind a sportolóm mind az ellenfél relatív teljesítményének figyelembevételével alkotom meg az elvárásokat és a felkészülés, mérkőzések menetét, tervszerűségét. A szabályok és szabályozott körülmények között kell a másik személyt legyőzni, dominánsnak lenni. Az akaratunkat, cselekvésünket kell érvényesíteni és így felülkerekedni a másik személyen (Dorka, 2006).

Érdekességek, olvasmányok a témához: dominancia, Cannon féle vészreakció a vegetatív idegrendszer működésében, Walter Bradford Cannon munkássága.

A dominancia hatásosságának segítségére ki kell alakítani egy elfogadott viselkedési formát az egyén küzdő képességében, cselekvésében és ez nem más, mint az asszertív viselkedés.