Skip navigation

Játékok a torna mozgásanyagának felhasználásával

A torna oktatásában nagyon fontos szerepet kapnak a játékos feladatmegoldások, a játékok, amelyekkel fejleszthetjük, előkészíthetjük a gyermekek testi képességeit a tanulandó tornaelem végrehajtásához, rávezető játékos feladatokkal gyakoroltathatjuk az elsajátítandó mozgáselem egyes részeit. A már elsajátított mozgásokat játékban alkalmazhatjuk, így teremtve meg a változó körülmények közötti gyakorlást. Versengésekben, versenyhelyzetekben ellenőrizhetjük az elsajátítás mértékét. Az is fontos, hogy a kimondottan fegyelmezett, célratörő, néha monoton tornagyakorlás hangulatát oldjuk játékokkal, olyanokkal melyek szorosan kapcsolódnak a torna anyagához.

Az alábbi játékgyűjteményben ilyen jellegű játékokat szeretnék bemutatni, remélve, hogy felhasználásuk újabb élményt nyújthat a tanulóknak.