Skip navigation

Küzdőgyakorlatok oktatása

A küzdőgyakorlataink legyenek könnyen, gyorsan elsajátíthatóak a tanítási tanulási folyamatban. Úgy gondolom, hogy az egyszerűbb küzdő gyakorlatokat, küzdősport alapokat minden testnevelő tanárnak, testnevelő instruktornak minimális szinten el kell sajátítania. Hiszen nem kell speciális sportági előképzettséget szerezni a terület megismeréséhez. Nézzünk egy példát! Ha egy esés technikát szeretnénk megtanítani a gyerekeknek, diákoknak például a zuhanó eséseket) azt egy szakkönyv szerinti felépítéssel, módszertani leírással meg lehet tanulni és meg lehet tanítani. Sokkal fontosabb a jó pedagógiai érzék, az attitűd, a szakma iránti elkötelezettség. Ha az oktatási anyag figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a motoros képességek fejlettségi szintjét, a pszichikai tulajdonságokat akkor biztos sikerre lehet számítani a testnevelési órákon, a délutáni sportfoglalkozásokon, illetve a szabadidős tevékenységek során.

A küzdősportok megalapozásának lehetőségei a gyakorlatban (testnevelés és sport tananyagában):

 • viselkedési minták, stílusok kialakítása az agresszivitás, bántalmazás és a konfliktusok elkerülése érdekében
 • motoros képességek fejlesztése általánosan, sokoldalúan és speciálisan természetes gyakorlatokkal
 • különböző testhelyzetekben húzó, toló, emelő, hordó, dobó, csavaró, kúszó, mászó gyakorlatok
 • a talajtorna gyakorlatai, mint például a guruló átfordulások előre, hátra, kézállások, kézállásból kigurulások
 • párokban, csoportokban végrehajtott küzdő gyakorlatok, játékok
 • hogyan gondolkodjunk a nappal és az éjszaka veszélyhelyzeteiről, annak elkerüléséről
 • önvédelmi technikák tanítása, az eszközzel vagy a nélkül történő védekezés felépítése céljából
 • küzdőjátékokat, küzdősportok alaptechnikáinak kulturált, sportszerű alkalmazásának kialakítása
 • osztály és iskola szintű grundbirkózó versenyek rendezése
 • a kudarcok elviselésének, feldolgozásának pszichikai lehetőségei
 • a birkózás, judo, aikido alapvető technikáinak megismerése (esések, gurulások, gáncsok, dobások, leszorítások, stb)
 • sportszerűen felépített versenyzés és küzdelem kialakítása

A testnevelési órán folytatott küzdősport ismereteket rendkívül sokoldalúvá lehet tenni. Az általánosan-, sokoldalúan előkészítő gyakorlatok (általános gimnasztika) és a speciálisan előkészítő gyakorlatok (amelyek álljanak a torna sportágból -talajtorna- ismert gyakorlatokból is) sokrétű végeztetésével, a nyújtó gyakorlatok elengedhetetlen alkalmazásával kell kezdenünk az ismeretek átadását. Majd tegyük örömtelivé, játékossá az órát egyszerűbb illetve ismert küzdőjátékok alkalmazásával. A specialitást megkezdve tanítsuk meg az esés technikákat, földharc technikákat, állástechnikákat, küzdelmeket. A küzdelmeket irányítottan, egyszerű szabályok mellett tegyük és alkalmazzunk minél többször a grundbirkózást.

Az tanítás során figyeljünk a következőkre:

 • didaktikailag jól felépített legyen, melyet a tanterv alapján láthatunk át
 • az egyszerű gyakorlatoktól haladjunk a bonyolultabb gyakorlatok felé
 • az óraterv alkalmazkodjon a tanár személyiségéhez, előképzettségéhez. A gyermekek korához, előképzettségéhez, nemi összetételéhez, rendelkezésünkre álló vagy beszerezhető eszközökhöz
 • bemutatott, elmagyarázott, felépített gyakoroltatással, a felszerelésünk ellenőrzésével teremtsük meg a balesetmentes feladatmegoldást.
 • értékelléssel, dicsérettel motiváljuk a gyerekeket. Segítségadással, hibajavítással igyekezzünk a rossz mozgások, mozdulatok berögződését.