Skip navigation

Ellenőrző kérdések

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

Sorolja fel az olimpiai ugrószámokat!

Answers

magasugrás

távolugrás

rúdugrás

hármasugrás

helyből távolugrás

helyből magasugrás

Visszajelzés

Kérdés

Sorolja fel az ugrás fázisait!

Answers

lendületszerzés

nekifutás

elugrás- vagy felugrás

elrugaszkodás

légmunka

repülés

talajfogás vagy talajérés

Visszajelzés

Kérdés

Soroljon fel néhány magasugró technikát!

Answers

hasmánt

átlépő

ollózó

egylábas

kétlábas

guruló

Visszajelzés

Szókitöltős teszt

Adja meg a hiányzó szavakat!

Mi az elugrás- és a felugrás közötti különbség? 

Az ugrószámok esetén megkülönböztethetünk el- és ugrásokat. A távol- és hármasugrás esetén az elugrás során a tömegközéppont eredő sebességének vízszintes komponense nagyobb, ezért az előre és kismértékben felfelé mozog, tehát beszélhetünk. A magas- és rúdugrás esetén a függőleges sebességkomponens a nagyobb, tehát ezekben az esetekben beszélhetünk.

Enable JavaScript

Szókitöltős teszt

Adja meg a hiányzó szavakat!

Mi alapján csoportosítjuk az ugrásokat? 

és nekifutásból végrehajtott

Enable JavaScript