Skip navigation

Együttműködés

A küzdősportokban nagyon erős kapcsolat kell, hogy kialakuljon a mester és tanítványa között vagy a tanítvány és tanítvány (edzőtárs) között, melyek a nevelés egyik fontos eszközei. Az edzői, tanári szerepvállalás egy gyermek (vagy nevezzük tanítványnak) életében fontos, hangsúlyos szerepet tölthet be.

Több életutat ismerünk, ahol a gyermek a sporton és az edzői áldozatkész munkán keresztül juthatott el egy jobb élet szintjére. Sokszor egy tanítványnak az edzőterem családias légköre (edzők, sporttársak törődése szeretete) többet jelenthet, mint az otthon széthulló család konfliktusokkal teli mindennapjai. Példának említeném meg a Muay Thai szerepét a gyermekek életútjának segítésében. Sok gyermeknek és családjának semmi esélye a mélyszegénységből való kikerülésre. Egyedüli lehetősége, hogy sportoljon és erre a nemzeti sportjukat használják eszközül, hívják segítségül. Egy rövid filmben megismerhetjük a Muay Thai nevelő szerepét.

 

 


A nevelés a „nő" szóból származik (növeszt, gyarapít, fokoz, nagyobbít). A társadalmi berendezettségnek, eltéréseknek alakulásával a nevelés számos fajtája, irányelve alakult ki. A cél és a feladat azonban mindegyikükben közös; a nevelés olyan tudatos személyiségformáló eszköz legyen, ami az alábbi jegyekkel ruházza fel az egyént: célratörő, tudatos, tervszerű, fejlesztő hatású, bipoláris, kollektív, stb. (Nánási, 1977).