Skip navigation

Asszertivitás

Az asszertív viselkedést vizsgálva tudjuk, hogy létezik egy másik negatív oldal, amit sokszor jelentésében, a kommentálásokban is összekevernek és ez nem más, mint az agresszió. Az agresszióval kapcsolatban kijelenthetjük, hogy egyfajta szándékosságot jelent bizonyos cél (fájdalom, sérelem, fájdalom) elérése eszközeként, amelyet a testi vagy akár a szellemi egészséget direkt károsító (vagy akár megsemmisítő) durva viselkedésen keresztül ér el az adott személy. Az agresszió, mint rossz, káros cselekvés jelen esetben itt bővebben kifejteni a témát nem áll szándékomban.

A téma bővebb elemzéséhez ajánlom Freud, Feshbach, Moyer, Ranschburg (és még sokan mások) tudományos műveit, munkásságai.

Érdekességek, olvasmányok a témához: agresszivitás, félelem, harag, agresszió

Térjük vissza az asszertív magatartáshoz, viselkedéshez. Nézzük meg miért is kell ezt megtanulnunk, miért is kell ezt alkalmaznunk a mindennapos nevelői tevékenységben. Az asszertív viselkedés nem más Husman és Silva (1984) tudományos megállapításai szerint, mint az adott meccsen, mérkőzésen keményen, támadóan történő habitust mutatni (de a szabályok között maradva), szinte ráerőltetni az ellenfélre azt a stílust, amivel az asszertív magatartást képviselő ember fellép.

Hazai kutató, mint Nagykáldi (2001) mérésekkel vizsgálta és igazolta az asszertivitás megjelenését a küzdőképességben, különböző sportágak versenyzőinél. Vizsgálati eredményei szerint az asszertivitás nem más, mint küzdőképesség, mely magába foglalja az egészséges rámenőséget, a kezdeményező és támadó fellépést, az akaratérvényesítést, a cselekvések újrakezdésének képességét. Az ilyen sportoló frusztrációtól mentesen képes a küzdelmi folyamatok kivitelezésére. Ez nem említhető párhuzamosan a sportoló személyiségének esetleges agresszív irányával.

A küzdőképesség az élet minden területén megfigyelhető és tapasztalható. Többször hallhattuk már, hogy, vannak vesztesek és nyertesek az életben, az élet minden területén. Sokszor halljuk és már bizonyítottuk is, hogy a sport az egyik legjobb személyiségformáló tevékenység amellett, hogy az egészségre, egészségfejlesztésre is tökéletes lehetőség.