Skip navigation

Talajgyakorlatok összeállításának néhány szempontja az iskolai oktatásban

A torna tanítás-tanulás során a talajgyakorlat (több talajgyakorlati elem egymás utáni közvetlen vagy közvetett összekapcsolását talajgyakorlatnak nevezzük) elemeit külön-külön kell elsajátítani, majd az egyes elemek kapcsolódási lehetőségeit kell megtanítani. Ezután alakítható ki összefüggő 2-4, vagy 3-6, vagy több elemből álló összefüggő talajgyakorlat.