Skip navigation

Életkori sajátosságok

Az ugrás a futáshoz hasonlóan kedvelt mozgásformája a gyerekeknek, de nem gyakorolják annyit, mint a futást. Csak kellő gyakorlás esetén fejlődik, ezért minél több ugrásfajtával ismertessük meg a tanulókat. Az ugrások középpontjában a felugrás készségének a kialakítása, az ugróügyesség fejlesztése, az ugrástechnika alapismereteinek az elsajátítása van. Leggyakrabban a távolugrás guggoló, a magasugrás átlépő technikáját gyakorolják. Ez sorrendiség is, mert a kisgyermek „távol-, magasugrásából előbb lesz távolugrás, mint magasugrás, mert ez utóbbi motorikus irányítóképesség szempontjából nehezebb feladat, mint a távolugrás. A fejlődés gyorsabb és sokrétűbb lesz a nagyobb variációs lehetőségek biztosítása esetében. A gyakorlás terjedjen ki két, illetve egylábas szökdelésre, helyből és nekifutással végzett, távolba és szereken támaszkodással végzett ugrásokra is.