Skip navigation

Úszásoktatás menete

Az úszómozgás taníthatóságának életkora 5-6 éves életkorra tevődik. Hosszú ideig kizárólagosan a mellúszást, mint a víz-biztos úszás alapját tanították első úszásnemként. A mellúszás elsődlegességét fokozatosan a gyorsúszás első úszásnemként történő oktatása váltotta fel. A hetvenes évektől az ontogenetikus és idegrendszeri fejlődést alapul véve, a mozgásszerkezetileg egyszerűbb gyors- és hátúszás tanítása került az elsőként oktatott úszásnemek közé. Napjainkban a hazai szakirodalmak többsége a gyorsúszás - hátúszás - mellúszás - pillangóúszás sorrendet javasolja. Legtöbben a gyorsúszás elsődlegességét hangsúlyozzák, de természetesen vannak, akik a hátúszás mellett teszik le voksukat. Vannak, akik egy úszásnem oktatását tartják elfogadhatónak, de a négy úszásnem oktatásának egyéb lehetőségei közt felmerül a több úszásnem együttes oktatása is. Az elsőben a gyors- és hátúszás, a másodikban a hát- és mellúszás, a harmadik szakaszban a mell és a pillangóúszás együttes oktatását ajánlja. Mindhárom oktatási szakaszon belül a két együtt tanított úszásnem közül az elsőre helyezve a hangsúlyt. Viszonylag egységes az az álláspont, miszerint az oktatási sorrend a gyors - hát -mellúszás, de számos tényező figyelembevételével kell megválasztani az elsőként tanított úszásnemet. A szakirodalmak többsége azzal is egyetért, hogy abban az esetben, ha csak egy úszásnem megtanítására van mód, akkor az a mellúszás legyen. Azt mondhatjuk, hogy nincs egyetlen követendő út, ami célravezető minden oktatási helyzetben, ez az oktatott úszásnemek számában és sorrendjében is megnyilvánul.

A mozgásképzet kialakításának hatásos eszközei az úszásban az előkészítő és a rávezető gyakorlatok. Az előkészítő gyakorlatok az úszómozgás, illetve a mozgás egyes részeinek előkészítéséért felelősek (malomkörzés előre, hátra, stb.). Könnyedén beépíthetők a szárazföldi bemelegítés mozgásanyagába és ezáltal előkészítik az úszómozgás végrehajtását. A rávezető gyakorlatok az úszómozgás, illetve annak egyes mozzanatainak könnyített körülmények közötti végrehajtását jelentik. A rávezető gyakorlatok, az oktatás helyszíne szerint lehetnek szárazföldiek és vízi gyakorlatok. A szárazföldön végzett gyakorlatoknak az előnye, hogy könnyítet körülmények között, a víz zavaró hatása nélkül gyakoroltathatók az egyes részmozgások. Az oktatónak ugyanis e speciális gyakorlatok végzése alatt van lehetősége úgy irányítani, hibát javítani, hogy a gyakorlatban részt vevők hallják és meg is értsék a magyarázatát. A vízben gyakorlás alatt ennek igen korlátozott a lehetősége. Mind az előkészítő, mind a rávezető gyakorlatok, segítik a mozgás szerkezetének megértését és megkönnyítik a motoros tanítás első szakaszán való túljutást. (Bíró Melinda 2006)