Skip navigation

Technika fő vonásai

A helyből ugrások feladata a képességfejlesztés és elsősorban a helyes elrugaszkodás kialakítása. Könnyen elsajátítható és nem terheli a nekifutás a lábakat. Fontos, hogy az ugrónak mindkét lábbal egyszerre kell elkezdenie és befejeznie az el-, illetve felugrást. Az eredmény növelésére csak a mélyebb térdhajlítás, a nagy amplitúdójú karlendítés és a helyes irányú elrugaszkodás nyújt lehetőséget.

A nekifutással történő ugrások esetén a teljesítmény nagymértékben függ a nekifutás vízszintes sebességétől, mégis az oktatás kezdetén éppen az eredményes elugrás kialakítása érdekében helyesebb a vízszintes sebesség bizonyos mértékű korlátozása. A csökkenés oly mértékű legyen, hogy a tanuló bizonyos távolságra eljusson az ugrás során valamint elugrás közben képes legyen a mozdulatok pontos végrehajtására ügyelni. Fontos a légmunka kialakítása, hogy a levegőben különböző kar- és lábmozdulatokat legyenek képesek végezni és uralkodni tudjanak a mozdulataik felett. (Koltai, 1975)

Az ugrások általános jellemzése:

http://sek.nyme.hu/_layouts/1038/Sport/DVD/Atletika.html#d5e4064