Skip navigation

6. gyakorlat

2x8 méteres szőnyegen

Kiindulóhelyzet: térdelőülés, oldalsó középtartás a szőnyeg végén, szemben a másik végével

  1. bátorugrás guggolóállásba karlendítéssel mélytartáson át mellső középtartásba és csuklókeresztezés, karleengedés guggolótámaszba;
  2. gurulóátfordulás előre guggolótámaszba;
  3. ugrás terpeszállásba 1800-os fordulattal balra és karlendítés oldalsó középtartásba, ugrás guggolótámaszba;
  4. gurulás hátra tarkóállásba (3 mp), gurulás előre guggolótámaszba;
  5. ugrás hátra fekvőtámaszba, ugrás guggolótámaszba;
  6. gurulóátfordulás hátra guggolótámaszba;
  7. emelkedés jobb lebegőállásba bal láblendítéssel előre és karlendítés oldalsó középtartásba, bal lábleengedés alapállásba.