Skip navigation

Küzdősportok szerepe az iskolai oktatásban

Dorka (2006) vizsgálataiban és szakdolgozati témavezetésében készített felmérések adatai azt mutatták, hogy az iskolai testnevelésben a gyermekek küzdősportok ismeretei szinte teljesen hiányosak. Tovább vizsgálva az okokat az eredmények rámutattak arra, hogy sajnos a testnevelő tanárok hiányos képzésében lehet keresni az okokat. A testnevelő tanárok nagyobb százaléka nem rendelkezett semmiféle alapokkal, mellyel taníthatta volna a küzdősportágak alapjait.

Az iskolai oktatásban, a kilencvenes években új tantárgyak, oktatási egységek kerültek be. Itt mutatkozott be a küzdősportok egységes megjelenése. Az új tartalmak lehetővé tették a diákok minél szélesebb körű képzését és a testnevelési órák színesebbé tételét.

A küzdősportok nagymértékű megjelenése, elterjedése és ezzel járó népszerűsége indokolta az iskolai keretek közötti tanítását, oktatását a tanórákon és délutáni szabadidős sportfoglalkozásokon. A küzdősportok, küzdőjátékok jellegű tartalmai egységek megjelenését, beillesztését a testnevelés tantárgy tantervébe a társadalmi elvárások is szükségessé tették és valljuk be igényelték. Ezekkel a küzdő jellegű mozgásformákkal és gyakorlatokkal konkrét és előre meghatározott tartalma, célja, feladata lett a küzdősportoknak a személyiség formálás területén.