Skip navigation

Bevezető

A küzdelem etológiai és társadalmi gyökereit Nagykáldi (2002) elméleti elemzésében mutatja be. Az elemzést összegezve megérthetjük, hogy a küzdelemnek, küzdőjátékoknak, küzdősportoknak milyen fontos szerepe van a gyermekek képességeinek fejlődésében. Az ember természetében hordozza a küzdelmi struktúrákat, biológiai, társadalmi fejlődése és ezek hatásai alakították e tevékenységét. Az emberi faj több évezredes története során a táplálékszerzés, területszerzés, tulajdon védelem, családi érvényesülés, stb. szoros velejárója a csatározás és harc. A küzdősportok e biológiai és társadalmi megfelelés, fejlődés alakulásának, struktúrájának leképezései.