Skip navigation

Ugrások előkészítő gyakorlatai

 1. Guggolásból felugrások páros lábbal
 2. Helyből távolugrás
 3. helyből távolugrás egy lábról
 4. Helyből kettes ugrás (bal-bal-talajfogás, jobb-jobb-talajfogás)
 5. Helyből ötösugrás egy lábon (b-b-b-b-b vagy j-j-j-j-j) majd váltott lábon is
 6. Libikóka: Két tanuló egymással szemben kézfogással áll. az egyik leguggol majd felugrik, míg a másik hajtja végre ugyanezt.
 7. Guggolásban szökdelés könyökfűzéssel társsal (egymásnak háttal)
 8. Csillagugrás: guggolásból felugrás lábterpesztéssel a levegőben
 9. Két diák egymással szemben kézfogással. A 3. a társai vállán támaszkodva átugrik a kézfogáson.
 10. "Szökdelő kígyó" csípőfogással a társ elengedése nélkül
 11. Páros lábon szökdelés oldalra mindkét irányba (esetleg emelkedőn föl)
 12. Bordásfalon hátsó függésben dobott labda (medicin vagy focilabda...) visszarúgása
 13. Majom ugrás: guggoló függőállás a bordásfalon. Egyidejű elrugaszkodás karral és lábbal, átugrás a másik bordásfalra.
 14. Felguggolás a bordásfalra, fogással, kinyúlás, vissza kiindulóhelyzetbe
 15. Hátsó függés a bordásfalon. Futómozgás a lábbal (comb vízszintesen)
 16. Bordásfallal szemben egy vagy páros lábon felugrás fokról fokra magasabbra (mindig a talajról rugaszkodunk el)
 17. Szökdelés labda fölött mind a négy irányba (ne lépjen rá) !!!!!!!!!!!!!!!! Ne csinálja!!!!!
 18. Labda a boka között. Felugrással labda elkapása hátul majd elől.
 19. A diákok oszlopban állnak fel. Jelre az első és a második hátrafut, mélytartásban tartott kötéllel, amelyet a többieknek át kell ugrani. A végén a második előre szalad és a harmadikkal ismétli meg a feladatot. A kötél magasságát lehet változtatni.
 20. Ugrások ferde padon -egyik vége bordásfalra akasztva, míg a másik egy zsámolyon (nyúlugrás, békaugrás, páros majd egy lábon szökdelés). A pad meredekségét a képességeknek megfelelően állítjuk felfelé vagy lefelé.
 21. Szökdelés padon, pad fölött, pad egyik oldaláról a másikra, padra fel-padról le,
 22. Guggolásból felugrásból szekrényre majd ugyanez leugrással guggolásba
 23. Előző gyakorlat szünet nélkül
 24. Szekrényről szivacsra leugorva (páros és egy lábbal valamint előre és hátra is). A repülési fázisban egy fél vagy egy egész fordulatot teszünk a hossztengelyünk körül (tájékozódási képesség a repülési fázisban)
 25. Szökdelés zsámolyokon, zsámolyok felett, zsámolyra fel-zsámolyról le, folyamatos szökdelés több zsámolyon keresztül, szökdelés egy- ill. páros lábon
 26. Lépcsőn szökdelés (páros lábon, felváltva zárt és terpesztett lábbal, egy lábon bal és jobb lábbal, guggolásból felugrás, egy lábon szökdelés bal és jobb lábbal...) Fontos, hogy a boka nyúljon ki teljesen.
 27. Alacsony akadályok felett egyes, hármas vagy ötös lépésritmusban átugrani (páros lépésritmusban ugyanígy)
 28. Az előző gyakorlat csak fej fölött vagy tarkón összekulcsolt kézzel
 29. Támadóállásban folyamatos lábtartáscsere szivacsbálán
 30. Mély támadóállásban lábváltás