Skip navigation

Irodalom

 1. Dorka Péter (2006): A küzdősportok oktatásának jelentősége az általános iskolai testnevelésben. Apáczai Napok Konferencia, Győr. 2006. október 12-14.
 2. Dósa István-Kovács Sándor Pál (2004): Grundbirkózás. Kópia Kft, Kiskunhalas.
 3. Gallovits László, Honfi László, Széles-Kovács Gyula (2011): Sport A-tól Z-ig. Dialóg Campus. http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Gallovits-Honfi-Szeles-Kovacs%20-%20Sport%20A-tol%20Z-ig/Sport%20a-tol%20z-ig.html#d5e711
 4. Horváth István-Galla Ferenc (1973): Judo övvizsgák. Sport Lap- és Könyvkiadó, Budapest
 5. Husman, B.F., Silva, J.M. (1984): Aggression is sport: Definitional and theoretical consideration. In: J.M. Silva, R.S. Weinberg psychological function of sport (pp. 246-260) Campaign, Il: Human Kinetics.
 6. Lind, Werner (2005): Nagy harcművészeti lexikon. Libruna
 7. Mérei Ferenc (1985): A szocializáció Piaget rendszerében. In Mérei Ferenc (szerk.): Piaget emlékkötet. Akadémiai, Budapest
 8. Nagykáldi Csaba (2001): Is the fight ability a personality trait? 10. WCSP, Greece, 28 May-02 Jun.
 9. Nagykáldi Csaba (2002): Küzdősportok elmélete. Computer Arts
 10. Nánási Miklós (1977): Pedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest
 11. Nideferr, R.M. (é. n.): http://www.epstais.com/articles/tais.pdf
 12. Piaget, J. - Inhelder, B. (1999): Gyermeklélektan. Osiris, Budapest
 13. Piaget, J. (2005): Szociológiai tanulmányok. Osiris, Budapest
 14. Ranschburg Jenő (2012): Félelem, harag, agresszió. Saxum kiadó
 15. Tóth László (é. n.): A tanulók motivációs sajátosságai és az iskolai teljesítmény. http://mek.oszk.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0024/balogh_pedpszich0024.html