Skip navigation

Ajánlás a tanítandó tananyagra

Az alábbi felsorolás nem tanórákra van felbontva, ez egy lehetőség, segítség az óratervek elkészítéséhez. A felosztást minden tanár, instruktor maga tervezze meg!

 • Bemelegítések, speciális bemelegítések a küzdősportokban. Motoros képességek fejlesztése. Küzdőjátékok.
 • Rávezető gyakorlatok a test-test elleni küzdelmek alkalmazására. Húzások-tolások, emelések, hordások. Küzdőjátékok.
 • Természetes-, páros- és csoportos gyakorlatok a test-test elleni küzdelmek alkalmazására. Küzdőjátékok.
 • Esések oktatása. Küzdőjátékok.
 • Gáncs és dobó technikák oktatása. Küzdőjátékok.
 • Kick-box vagy egyéb karate irányzat technikáinak oktatása. Küzdőjátékok.
 • Önvédelmi technikák oktatása. Küzdőjátékok.
 • A grundbirkózás szabályainak (Gallovits, Honfi, Széles-Kovács, 2011) ismertetése. A gyerekeknek súlycsoportonként, nemenként grundbirkózó verseny szervezése és lebonyolítása.

Konkrét feladatokat tornaszőnyegen, vagy ha van, tatamin a küzdősportok oktatásának az előkészítéséhez. A bemelegítéseket, nyújtásokat nem vesszük, hiszen a testnevelés más területében (gimnasztika, edzés elmélet) foglalkozunk vele:

 • guruló átfordulások előre, hátra, tigrisbukfenc, oldalazó gurulások
 • fejállás kiinduló helyzetében a nyak fokozatos terhelése, erősítése mozgatással előre, hátra, jobbra, balra, majd körzéssel
 • kézállás gyakorlása bordásfalnál, karhajlítás nyújtás segítséggel
 • kézállásba lendülés után kigurulások, érkezés különböző helyzetekbe (fekvésbe, ülésbe, állásba, stb.)
 • hidalás gyakorlása
 • kézállásba lendülés után érkezés hídhelyzetbe
 • fejállás alaphelyzetének a gyakorlása
 • zsugor fejállásból hídba vetődés, majd fejtámaszos hídhelyzetben nyakerősítő gyakorlatok
 • ügyesebbeknek a fejtámaszos hídhelyzetből láblendítéssel vissza kell érkezni a fejállás helyzetébe
 • párokban, a talajon (például térdelésben), egyszerű, a természetes mozgásokból fakadó küzdelmek gyakoroltatása.