Skip navigation

Magasugrás

A magasugrás célja: A gravitáció leküzdésével, az eredményes lécvétellel, a legnagyobb magasság átugrása. Ezt az ugró a nekifutással szerzett vízszintes sebességgel, felugráskor a mozgásirány változtatásával és gazdaságos lécvétellel, valamint különböző technikai megoldásokkal valósítja meg. Az egyes technikákat az alapján csoportosítjuk, hogy a léc függőleges vetületéhez viszonyítva, a felugrás melyik lábbal, a légmunka milyen technikával történik.

  • Léctől távolabbi lábbal végrehajtott ugrások: lépő, ollózó, flopp technika
  • Léchez közelebbi lábbal végrehajtott ugrások: guruló és hasmánt technika

Az ugrónak a magasugrás eredményes végrehajtásához az alábbi fizikai képességekkel és adottságokkal kell rendelkeznie:

  • robbanékonyság, gyorserő, reagálási és mozgásgyorsaság a gyors felugráshoz
  • ugróállóképesség az ugrások többszöri megismétléséhez
  • ügyesség a gazdaságos technikai kivitelezéshez
  • ritmus, tér, időérzékelés és pszichikai felkészülés, hogy az ugró az utolsó pillanatban is tudja a tartalék energiáit mozgósítani
  • a testalkat és annak arányai valamint működésük erőteljesen befolyásolják az ugrók teljesítményét (Baracs F.né, 1985)

A magasugrás technikája
http://sek.nyme.hu/_layouts/1038/Sport/DVD/Atletika.html#d5e7343

A magasugrás oktatása
http://sek.nyme.hu/_layouts/1038/Sport/DVD/Atletika.html#d5e12387

Az ISM által felépített NAP (Nemzeti Atlétikai Program) program keretén belül, a Magyar Testnevelési Egyetem közreműködésével, szakemberek készítettek egy oktatófilm sorozatot, melynek második része bemutatja az ugrások alapjait, helyes technikáját, az ugróiskola gyakorlatait.