Skip navigation

A tornagyakorlatok szakleírásának szabályai

 1. A gyakorlatnak címet kell adni.
  Például: Összefüggő talajgyakorlat 1-2. osztályos tanulók számára.
 2. Meg kell határozni a szerre vonatkozó adatokat.
  Például: 3 részes szekrény, 1 méter magas gerenda, 2x8 méteres talaj.
 3. Meg kell határozni a pontos kiindulóhelyzetet.
  Például: Alapállás a szőnyeg egyik végétől 1 méterre, szemben a szőnyeg másik végével.
  Mellső oldalállás a gerenda első harmadában.
 4. Meg kell határozni pontosan és a lehető legrövidebben a mozgást, annak irányát, majd nagyságát, kiterjedését, mennyiségét.
  Például: Gurulóátfordulás előre kétszer.
 5. Meg kell határozni pontosan az elemek kapcsolatait is.
  Egyidejű kapcsolat esetén először mindig a fő mozgást kell megnevezni, majd a vele egyidőben történő mozgást „-val, -vel" raggal kell kötni. Amennyiben még egy harmadik mozgás is történik, azt „és" kötőszóval kapcsoljuk az előbbiekhez.
  Például: ugrás terpeszállásba törzsfordítással balra és karhajlítás tarkóra.
  Egymásutáni kapcsolat estén az egyes mozgásokat a végrehajtás sorrendjének megfelelően kell leírni, és pontosvesszővel kell elválasztani egymástól őket.
 6. A gyakorlatelemeket és kapcsolatokat sorszámmal kell ellátni, az újabb sorszámokat egymás alá írva, új sorba.
 7. Amennyiben a gyakorlat bizonyos elemek, helyzetek megtartását írja elő, azt a leírásban is jelölni kell.
  Például: gurulás hátra tarkóállásba (3mp).
 8. Amennyiben a mozgás a szerre jellemző helyzetben történik, nem kell a szerhez való viszonyt jelölni, csak az attól eltérőt.
  Például: gerendán a haránthelyzet a szerre jellemző. Haránthelyzetben végzett mozgásoknál nem kell a helyzetet jelölni, csak oldalhelyzetben.
  Hintalépés előre ballábbal, 900-os fordulat jobbra jobb kilépőállásba, oldalhelyzetbe...
 9. Szergyakorlatoknál meg kell nevezni a szerről történő leugrás helyét és a leugráskor a szerhez való viszonyt. Például: Néhány futólépés, pároslábról homorított leugrás karlendítéssel oldalsó rézsútos magastartásba, érkezés hátsó hajlított harántállásba, alapállás.