Skip navigation

Irodalomjegyzék

  1. Bíró Melinda (2011) Uszodai sportok. Dialóg Campus Kiadó. ISBN: 978-963-642-415-2
  2. Bíró Melinda (2006): Tanítási-tanulási stratégiák a mozgásos cselekvéstanítás speciális területén, az úszásoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 9: 62-71.
  3. Tóth Ákos (2008): Az úszás tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest ISBN: 978-963-7166-94-5 kötött
  4. Kiricsi János (2002): Úszásoktatás kisiskolások számára, Bp SE Testnevelési és Sporttudományi Kar