Skip navigation

Életkori sajátosságok

A futás a járáshoz hasonlóan a lépéshossz növekedésével és a lépésfrekvencia csökkenésével megy végbe, ami a futóteljesítmény jelentős növekedését eredményezi. A fiúk futásban megelőzik a lányokat (6-8 év - kisiskolás korban). A jól koordinált futómozgás a 6-7 éveseknél eléri a 90%-ot. Ez az oka, hogy ennek az életkornak a legkedveltebb és legtöbbet gyakorolt mozgásformája a futás, amelyben a fejlődés az ugráshoz és a dobáshoz képest előrébb tart. Az iskolába lépő gyerekek futása a közepes, illetve a szubmaximális sebességzónában jól koordinált, laza, harmonikus. Ha azonban maximális sebességre törekszenek, az idegfolyamatok labilitása miatt a mozgás görcsössé, merevvé válik. Mivel a futóversenyek (sor-és váltóversenyek) a gyermekek számára nagy motivációval járnak, nem szolgálják a futótechnika fejlődését, fejlesztését. Ennek az életkornak a kezdetén a futás fő jellemzője, hogy a gyerekek a törzsüket egyenesen tartják, kis előredőléssel az ellépés nem eléggé kifejezett. Sarkon való talajfogás és talpon való átgördüléssel, kis lépéshosszal, szűk karmozgással futnak. 8-10 éves korra ezek a jellemezők megváltoznak. A gyermekek jobban előredőlnek, kifejezettebb lesz az ellépés, hajlítottabb a kar. A lányok teljesítménye ebben az életszakaszban van a legközelebb a fiúkéhoz.